REMONT OGRODZENIA
PRZY KOŚCIELE
PARAFIALNYM
W TOLKMICKU

/wyciąg z załączników/

Zamawiający powierza do wykonania, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania pod nazwą: „Remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku”- dofinansowanie z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Inwestycja będzie obejmowała wykonanie remontu w tym przeprowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych muru kościelnego od strony północno zachodniej i północno wschodniej.

Adres: ul. Kościelna 2, 82-340 Tolkmicko dz. ew. nr. 289 obręb Tolkmicko, gmina Tolkmicko
Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków pod nr. A-4660, decyzja z dnia 23.10.2018

Zakres niezbędnych prac do wykonania:
·     Demontaż zdestabilizowanych fragmentów muru, uszkodzonych elementów ceglanych i nakryw muru
·     Oczyszczenie powierzchni muru
·     Dezynfekcja biobójcza
·     Obszarowe wzmacnianie strukturalne
·     Obszarowe odsalanie
·     Fundamentowanie
·     Rekonstrukcje i naprawy murarskie
·     Wymiana zdegradowanego spoinowania
·     Kitowanie cegieł
·     Lokalne scalenie kolorystyczne
·     Wykonanie warstw hydroizolacyjnych nakrywy muru
·     Rekonstrukcja nakrywy muru
·     Hydrofobizacja
·     Wykonanie izolacji poziomem metodą iniekcji niskociśnieniowej

Załączniki do pobrania (wersja edytowalna)