ZAPYTANIE OFERTOWE
/NR 2/
NA REMONT OGRODZENIA
KOŚCIOŁA W TOLKMICKU.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
NA REMONT OGRODZENIA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM pw. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W TOLKMICKU.
                                                       
Znak sprawy: 1/2024                                                    Tolkmicko, 27.06.2024
 
ZAMAWIAJĄCY:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia
pn: „Remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku”
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z  2023 r. poz. 1605 ze zm.)  
  
ZATWIERDZAM:
 
Proboszcz Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
/-/ ks. mgr Józef Grochowski sdb
 
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku zaprasza do złożenia oferty na:
„Remont zabytkowego ogrodzenia przy kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku”
dofinansowanego z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW

Załączniki do pobrania: