50 – LECIE KAPŁAŃSTWA
KS. TADEUSZA MAZURA
MSZA ŚWIĘTA
18.09.2022

„ Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny…”
Do tych słów z dzisiejszej Ewangelii według Świętego Łukasza odniósł się Dziekan tolkmickiego Dekanatu, Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku – ks. Józef Grochowski, przedstawiając Jubilata – ks. Tadeusza Mazura, salezjanina, duszpasterza, pracującego w Próchniku, w parafii Łęcze, który odprawił Mszę świętą o godzinie 11:00.
Ksiądz Tadeusz został przydzielony do tolkmickiej Wspólnoty salezjańskiej 01 sierpnia 2007 roku. Bez względu na to, gdzie pracował, wiernie wypełniał swoje kapłańskie obowiązki przed ludźmi, ale też przed Panem Bogiem. Kapłaństwo, to dar Chrystusa, który zaprosił ks. Tadeusza Mazura, by poszedł za nim… i poszedł!!!
Urodził się 14 października 1945 roku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Salezjańskiego w Czerwińsku.
Wspomniał dzisiaj słowa Taty, który powiedział Mu przed wyjazdem do Seminarium: Jedź Synu z Bogiem. Gdybyś jednak miał być złym kapłanem – wracaj. Nie wrócił.
Po przejściu wszystkich szczebli nauczania, 13 czerwca 1972 roku otrzymał w Lądzie święcenia kapłańskie i trwa w tym stanie 50 lat.
Dzisiaj uczestniczyliśmy w Jego Jubileuszowej Mszy świętej po której udzielił kapłańskiego błogosławieństwa.
Czcigodny Księże Tadeuszu, dziękujemy za pół wieku kapłaństwa, w tym 15 lat w tolkmickiej Wspólnocie zakonnej. Życzymy Księdzu dużo zdrowia i opieki Matki Bożej w drodze po kolejne Jubileusze. Szczęść Boże.
Z zapewnieniem o modlitwie
ks. Proboszcz Józef Grochowski i Współbracia,
oraz tolkmiccy Parafianie