ODWIEDZINY CHORYCH

SAKRAMENT CHORYCH

Ewangelie świadczą o tym, że Chrystus wielką troską otaczał chorych w ich potrzebach cielesnych i duchowych oraz, że to samo polecił czynić swoim ucz­niom. Szczególnym wyrazem tej troski jest ustanowiony przez Niego, a ogłoszony w Liście św. Jakuba sakrament namaszczenia, którego Kościół udziela swoim członkom przez namaszczenie i modlitwę kapłanów, polecając chorych cierpią­cemu i uwielbionemu Panu, by ich umocnił i zbawił.

Sprawowanie sakramentu polega głównie na tym, że kapłan po włożeniu rąk na chorego modli się z wiarą i namaszcza go olejem uświęconym
błogosławieństwem Bożym. Obrzęd ten oznacza łaskę sakramentalną  i równocześ­nie jej udziela.

Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku. Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby na­stąpiło poważne pogorszenie. Osobom w podeszłym wieku, których siły opuszczają, można udzielić namaszczenia chorych również wtedy, gdy nie zagraża im niebezpieczna choroba.

Na przybycie kapłana do chorego, należy odpowiednio się przygotować. Trzeba stworzyć atmosferę skupienia. Stół to znak ołtarza, na którym ksiądz położy Najświętszy. Sakrament. Powinien on znajdować się w zasięgu wzroku chorego. Winien być przykryty czystym, białym obrusem. Na stole trzeba umieścić krzyż i zapalone świece oraz naczynie z wodą święconą i kropidło.

Kapłani naszej parafii odwiedzają chorych i osoby starsze (które ze względów zdrowotnych nie są wstanie uczestniczyć w Mszy św. w kościele) zawsze w pierwszy piątek miesiąca.  Osobę taką wystarczy raz zgłosić w kancelarii parafialnej, w nagłych wypadkach o każdej porze, osobiście lub telefonicznie.

KOLĘDA

Odwiedziny Duszpasterskie tradycyjnie nazywane „kolędą”.

Każdego roku, po Nowym Roku,  do końca stycznia, księża odwiedzają wszystkie rodziny w parafii. Kolęda to przede wszystkim:

 • Modlitwa całej rodziny wraz z kapłanem,
 • Boże Błogosławieństwo całej rodziny i mieszkania,
 • Okazja do duszpasterskiej rozmowy i pytań czy wątpliwości, dotyczących funkcjonowania parafii
 • Okazja do tego by bliżej poznać księdza i ksiądz mógł zapoznać się z parafianami,
 • Ofiary skadane są dobrowolne i przeznaczone na potrzeby parafii (np. różne remonty)

Zgodnie z tradycją, kolęda rozpoczyna się w soboty o 10.00, a w dni powszednie o 15.30.
Zakończenie kolędy jest zależne od ilości rodzin, które ksiądz w danym dniu odwiedza.

Co należy przygotować?

 • Stół nakryty obrusem, najlepiej białym
 • Krzyż i dwie zapalone świece.
 • Naczynie z wodą święconą,
 • Należy wyłączyć telewizor oraz radio.
 • Odświętny ubiór jest wyrazem głębokiego szacunku.

SAKRAMENTY

CHRZEST

Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

  1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz z świadectwem urodzenia dziecka.
  2. W kancelarii zostaje spisany Formularz Zgłoszenia do Chrztu Dziecka z którego dane po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów (Wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z USC.)
  3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego – podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania
  4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani najpóźniej do nauki przed chrztem przynieść z swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia osoba może zostać nie dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.
  5. Rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w nauce przed chrztem, która odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu św. o godzinie 1630. Uwaga: Jeżeli rodzice i chrzestni nie będą na takiej nauce chrzest dziecka się nie odbędzie – zostanie przesunięty na następny termin po następnej nauce.
  6. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące z sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie)

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

  • ukończony 15 rok życia,
  • osoba po bierzmowaniu
  • zaświadczenie z swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii)
  • osoba, która nie żyje w związku nie sakramentalnym (na ślubie cywilnym czy w konkubinacie)  

MALŻEŃSTWO

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

 1. Warto wrócić do niestety zapomnianego już zwyczaju zaręczyn, które zawierano na kilka miesięcy, a czasem lat przed ślubem.
 2. Zarezerwować dzień i godzinę ślubu można nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa.
 3. Na około 3 miesiące przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z Księdzem Proboszczem na spisanie protokołu przedślubnego. Na spisanie tego protokołu trzeba przynieść następujące dokumenty:
  • dowód osobiste narzeczonego i narzeczonej,
  • świadectwo ukończenia religii na poziomie szkoły średniej,
  • świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania – ważne trzy miesiące,
  • świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego ważne trzy miesiące,
  • zaświadczenie o odbyciu co najmniej trzech nauk przedślubnych,
 4. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokołu przedślubnego otrzymują „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez trzy niedziele.
 5. Narzeczeni otrzymują także karteczkę do spowiedzi św. na dwie spowiedzi przed zawarciem ślubu. Należy pamiętać by spowiedzi następowały w miesięcznym odstępie i po każdej spowiedzi poprosić o podpis spowiednika. Przed rozpoczęciem spowiedzi należy przekazać księdzu spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.
 6. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów. Jest możliwe dodatkowe strojenie kościoła – dodatkowe kwiaty i świece dekoracyjne – jest do tego wyznaczona jedna osoba w parafii, z którą można się skontaktować za pośrednictwem Księdza Proboszcza.
 7. Ofiara składana przy okazji zawarcia sakramentu małżeństwa to … zł. Osoby, których nie stać na złożenie tej ofiary mogą otrzymać sakrament małżeństwa za darmo – trzeba poinformować o tym Księdza Proboszcza.
 8. Podczas ślubu mogą grać osoby na różnych instrumentach, ale w takim przypadku warto około … zł. zapłacić organiście, żeby nie sprawiał on problemów.
 9. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać licencję (zgodę) na ślub w innym kościele. 

KURIA BISKUPIA: ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg, Poland;
tel. (55) 232 77 14; fax.: (55) 232 54 09; e-mail: kuria@elblag.opoka.org.pl

DOM: ul. Mostowa 17, 82-300 Elbląg, Poland;
tel. (55) 649 11 10; kom. 601 665 360; e-mail: jjezierski@episkopat.pl

POGRZEB

  1. W celu dopełnienia formalności pogrzebu możemy zgłosić się w kancelarii parafialnej – można to uczynić nawet poza godzinami urzędowania.
  2. Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina w Parafii zamieszkania. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda na pochówek proboszcza, na którego parafii zmarły zamieszkiwał.
  3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć „Skrócony akt zgonu” z USC oraz zaświadczenie ks. kapelana o przyjęciu przed śmiercią sakramentu chorych (dotyczy to zwłaszcza zmarłych w szpitalu).
  4. Rodzina zmarłej osoby może skorzystać z dwóch form pogrzebu chrześcijańskiego:
   • Pogrzeb z Mszą św. – rozpoczyna się przed drzwiami kościoła o wyznaczonej godzinie.
   • Tzw. „Pokrop” – czyli forma pogrzebu chrześcijańskiego bez Mszy św. – całość odbywa się na cmentarzu.
  5. Cmentarzem parafialnym przy ul. Szkolnej 24 zarządza Proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Ap. w Tolkmicku.
  6. Pogrzeb, miejsce grobowe i wszelkie inne sprawy związane z pogrzebem są załatwienia zgodnie z Prawem Państwowym i Prawem Kościelnym, które to prawa się wzajemnie uzupełniają w tych kwestiach.
 

POGRZEB KATOLICKI A KREMACJA ZWŁOK 

Kościół co prawda nie zakazuje kremacji, jednak usilnie zaleca grzebanie ciał zmarłych. Kremację zaś tylko dopuszcza. Przy kremacji zasadniczą część pogrzebu, a więc Mszę św. i ostatnie pożegnanie z udziałem rodziny i parafian, powinno się odprawić przed skremowaniem ciała zmarłego. Natomiast kremacja i złożenie urny w grobie lub kolumbarium ma mieć skromny charakter, w obecności jedynie najbliższej rodziny. Tak mówią przepisy kościelne. Wyrastają one z wiary Kościoła. To ciało ludzkie, a nie proch jest świątynią uświęconą przez Ducha Świętego

Dodatek do „Obrzędów pogrzebowych”, który został zatwierdzony przez Watykan, nie zawiera kategorycznego nakazu odmowy wystawiania urny z prochami zmarłego w kościele podczas Mszy św. pogrzebowej. 

„Tym, którzy wybrali spalenie swoich zwłok, należy udzielić pogrzebu chrześcijańskiego, chyba że na pewno wiadomo, iż podjęli oni tę decyzję z motywów przeciwnych zasadom wiary chrześcijańskiej. (…) Obrzędy pogrzebowe należy odprawić w formie przyjętej w danym kraju, tak jednak, by było wiadomo, że Kościół wyżej ceni zwyczaj grzebania zwłok, ponieważ sam Chrystus chciał być pogrzebany. 

Dajemy to pod rozwagę wszystkim, którzy chcą po śmierci być skremowani bez poważnych przyczyn. 

GREGORIANKI

Każdego dnia doświadczamy kruchości ludzkiego życia. Podobnie każdego dnia doświadczamy kruchości ludzkich przyjaźni, więzi i relacji, które były dla nas bardzo ważne. Szczególnym takim doświadczeniem jest strata kogoś bardzo bliskiego. Prawie zawsze myślimy sobie wtedy, że „za wcześnie”, że „jeszcze nie teraz”. Bliskim, którzy odchodzą do Domu Ojca, chciałoby się jeszcze tak wiele powiedzieć, tak wiele przeżyć z nimi różnych spotkań i zdarzeń. Żal i ból, który wtedy przeżywamy i z którym bardzo często przychodzi nam się borykać w samotności nie może stać się ostatnim wspomnieniem. Wierzymy, że „życie nasze zmienia się, ale się nie kończy”. Wszystko to, czego nie zdążyliśmy wyświadczyć, okazać, powiedzieć za życia, możemy uczynić również po śmierci.

Takim szczególnym rodzajem wdzięczności, pomocy i porządkowania spraw ze zmarłymi jest nasza modlitwa. Od VI wieku, za sprawą papieża Grzegorza Wielkiego przyjęła się tradycja 30 Mszy św. odprawianych w intencji zmarłego. Skuteczność tej modlitwy zwanej popularnie „Gregorianką” została potwierdzona w cudownym śnie przez zmarłego współbrata Grzegorza, który właśnie w 30 dniu odprawiania za niego Mszy św. ukazał się i powiedział, że został uwolniony.

My, duszpasterze, jesteśmy głęboko przekonani o wyjątkowej skuteczności tej właśnie modlitwy. Jesteśmy świadomi, że w wielu miejscach nie można zamówić takich Mszy św. z racji braku kapłanów. Dlatego wyrażamy naszą gotowość jako wspólnota Salezjańska w Tolkmicku, by modlić się razem ze wszystkimi potrzebującymi i w intencji wszystkich potrzebujących. Nie ma bowiem większej miłości niż wprowadzić swoją modlitwą osobę nam bliską do nieba; sprawić, aby już wiecznie był szczęśliwym mieszkańcem Domu Ojca. A może kiedyś i my będziemy potrzebowali takiej mądrej i pełnej miłości pomocy?

Msze św. „Gregorianki” można zamawiać za pośrednictwem adresów e-mail, podanych na naszej stronie internetowej. Konto parafii  jest w zakładce „Kontakt”.
O szczegółach będziemy informować zainteresowanych, przesyłając je na adres zwrotny e-mail.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

Kościół jest najciekawszą budowlą sakralną w miasteczku. Został wzniesiony pod koniec XIV w. w miejsce wcześniejszego kościoła drewnianego . Uroczyste poświęcenie świątyni odbyło się 28 października 1376r. Dwukrotnie uległ pożarom /1550 i 1767r./ W 1783r. został odbudowany ze składek wiernych całej Warmii.

Świątynię przebudowano w 1900r. Otrzymała wtedy jednorodne wyposażenie neogotyckie. W 1901 r. została konsekrowana.

Obecnie ma kształt trzynawowej bazyliki. Do kościoła przylega wieża nakryta hełmem namiotowym. Bardzo interesujące są arkady wieńczące nawę poprzeczną oraz gotycki portal kościoła. Przed świątynią znajdują się dwie cenne rzeźby dłuta Krzysztofa Perwangera, przedstawiające Madonnę z 1745r. i św. Jana Nepomucena z 1736r. Na południowej elewacji kościoła znajduje się rzeźba, przedstawiająca Jezusa w Ogrójcu.

Od roku 1967 opiekę duszpasterską sprawują Salezjanie , którym 28 stycznia 1977r. przekazano zarządzanie parafią na stałe.

Odtwórz wideo

„Domowi Twemu należy się świętość, o Panie, na wieczne czasy” (Ps. 92.)

Chcąc zadość uczynić pragnieniu serca ludzkiego, zbliżał się Pan Bóg osobiście do ludu swego; osobiście w raju obcował z praojcami naszymi, a po upadku często ukazywał się ludziom; rozmawiał z Abrahamem, Mojżeszem, na puszczy szedł przed ludem swym w postaci słupa ognistego; aż wreszcie zapragnął stale zamieszkać między ludem swym.

Tolkmicko z lotu ptaka

Miasto i gmina Tolkmicko objęta jest w dużej części Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzna Elbląska” z bogatą rzeźbą powierzchni i bujnym zalesieniem. Łączą się tu w jedno krajobrazy górski, lesisty i morski, roztaczając niezwykle piękne widoki. Znajdują się tu trzy rezerwaty leśne: Kadyński Las, Buki Wysoczyzny Elbląskiej i Pióropusznikowy Jar. Doskonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych. W Kadynach znajduje się największy w Polsce dąb im. Jana Bażyńskiego (obwód ponad 10 m), a największy głaz narzutowy Święty Kamień (obwód 13,80 m) znajduje się w wodach Zalewu Wiślanego. Rzadkimi okazami występujących tu zwierząt są: jeleń wschodni (sika), losie, wydry.

Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki np. w Tolkmicku kościół parafialny p.w. św. Jakuba z. XIV w., baszta gotycka, domy mieszczańskie z. XVII-XVIII w., kaplica barokowa z XVIII w., we wsi Łęcze zespól domów podcieniowych z końca XVIII i początku XIX w., kościół barokowy z 1746 r.; we wsi Nadbrzeże -Połoniny dawny dom zdrojowy z 1842 r.; we wsi Pogrodzie kościół pseudogotycki z 1885 r.

Kadyny są bodaj najciekawszą miejscowością na Wysoczyźnie Elbląskiej. Jej właścicielem był m.in. Cesarz Niemiec Wilhelm II, który przebudował cala wieś zatrudniając do tego najlepszych architektów.

Zobaczyć tu można zespół budowli dworskich z barokowym pałacem, dawnym spichlerzem i oranżerią, słynną do dziś wytwórnią majoliki, malowniczo położony klasztor franciszkański z XVIII wieku oraz pieczołowicie odrestaurowany budynek dawnej szkoły zaprojektowany przez słynnego architekta Konrada Steinbrechta.

Obecnie w budynku tym mieści się stylowa restauracja oraz hotel o nazwie „Gościniec pod Srebrnym Dzwonem”, oferujący wyjątkowe połączenie historii i dyskretnego luksusu.