REGULAMIN

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W TOLKMICKU

Cmentarz jest miejscem poświęconym, na którym należy zachować ciszę, porządek i powagę.

  1. Administratorem Cmentarza Parafialnego jest Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła w   Tolkmicku. Tel. (055) 231 66 34,
  2. Na cmentarzu zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu, jazdy rowerem czy urządzania placu zabaw i zachowania niegodnego tego miejsca.
  3. Miejsce na cmentarzu wykupuje się na 20 lat. Po upływie 20 lat grób ulega likwidacji i pozostaje w dyspozycji Administratora, o ile nie zostanie wniesiona dodatkowa opłata przez dysponenta grobu. Pomnik na grobie nie powoduje przedłużenia prawa do użytkowania grobu.
  4. Pochówek i wszelkie prace budowlane (np. stawianie i wymiana pomnika, układanie kostki, wykonanie obramowania betonowego, itp.) należy uzgodnić z Administratorem w kancelarii parafialnej przed rozpoczęciem prac, a rozpocząć po uiszczeniu opłat.
  5. Na teren cmentarny nie wolno wjeżdżać pojazdami mechanicznymi bez pozwolenia Administratora. Każde wejście związane z pracami należy każdego dnia zgłosić  w kancelarii parafialnej przed podjęciem pracy. Klucz do bramy można otrzymać  w kancelarii parafialnej przed podjęciem pracy.
  6. Odpady i śmieci mogą być składowane wyłącznie w wyznaczonym miejscu.
  7. Pozostały po remoncie gruz i ziemię należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
  8. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew i krzewów, oraz montowania ławek.
  9. Administrator  cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane kradzieżą i zdarzeniami losowymi (od takich zdarzeń groby można ubezpieczyć indywidualnie).
  10. Niszczenie nagrobków, wysypywanie śmieci w miejscach niedozwolonych, samowolne prowadzenie prac niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami podlega karze, którą ustala Administrator cmentarza.

Tolkmicko dnia 01 sierpnia 2009r
Ks. Sławomir Szczodrowski
Proboszcz Parafii
pw. św. Jakuba Ap. w Tolkmicku

Przypominamy, o regulowaniu należności za kwatery na cmentarzu, także miejsc rezerwowanych dla siebie lub rodziny. Taka opłata zostanie odnotowana w księgach cmentarnych na kolejne lata. Zdarzają się bowiem chętni, do wykupienia wolnych miejsc między grobami, być może przeznaczonymi dla bliskich osoby zmarłej, leżącej obok. Może się więc zdarzyć, że zostanie ono zarezerwowane przez kogoś, kto załatwi niezbędne formalności i będzie miał prawo do takiej kwatery. Ponawia się prośbę o regulowanie należności za groby bliskich – po 20 latach od śmierci, oraz za rezerwację wolnych kwater.

stan przed i po remoncie kaplicy (23.10.2011r)

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

Kościół jest najciekawszą budowlą sakralną w miasteczku. Został wzniesiony pod koniec XIV w. w miejsce wcześniejszego kościoła drewnianego . Uroczyste poświęcenie świątyni odbyło się 28 października 1376r. Dwukrotnie uległ pożarom /1550 i 1767r./ W 1783r. został odbudowany ze składek wiernych całej Warmii.

Świątynię przebudowano w 1900r. Otrzymała wtedy jednorodne wyposażenie neogotyckie. W 1901 r. została konsekrowana.

Obecnie ma kształt trzynawowej bazyliki. Do kościoła przylega wieża nakryta hełmem namiotowym. Bardzo interesujące są arkady wieńczące nawę poprzeczną oraz gotycki portal kościoła. Przed świątynią znajdują się dwie cenne rzeźby dłuta Krzysztofa Perwangera, przedstawiające Madonnę z 1745r. i św. Jana Nepomucena z 1736r. Na południowej elewacji kościoła znajduje się rzeźba, przedstawiająca Jezusa w Ogrójcu.

Od roku 1967 opiekę duszpasterską sprawują Salezjanie , którym 28 stycznia 1977r. przekazano zarządzanie parafią na stałe.

Odtwórz wideo

Tolkmicko z lotu ptaka

Miasto i gmina Tolkmicko objęta jest w dużej części Parkiem Krajobrazowym „Wysoczyzna Elbląska” z bogatą rzeźbą powierzchni i bujnym zalesieniem. Łączą się tu w jedno krajobrazy górski, lesisty i morski, roztaczając niezwykle piękne widoki. Znajdują się tu trzy rezerwaty leśne: Kadyński Las, Buki Wysoczyzny Elbląskiej i Pióropusznikowy Jar. Doskonale nadaje się do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych. W Kadynach znajduje się największy w Polsce dąb im. Jana Bażyńskiego (obwód ponad 10 m), a największy głaz narzutowy Święty Kamień (obwód 13,80 m) znajduje się w wodach Zalewu Wiślanego. Rzadkimi okazami występujących tu zwierząt są: jeleń wschodni (sika), losie, wydry.

Na terenie gminy znajdują się liczne zabytki np. w Tolkmicku kościół parafialny p.w. św. Jakuba z. XIV w., baszta gotycka, domy mieszczańskie z. XVII-XVIII w., kaplica barokowa z XVIII w., we wsi Łęcze zespól domów podcieniowych z końca XVIII i początku XIX w., kościół barokowy z 1746 r.; we wsi Nadbrzeże -Połoniny dawny dom zdrojowy z 1842 r.; we wsi Pogrodzie kościół pseudogotycki z 1885 r.

Kadyny są bodaj najciekawszą miejscowością na Wysoczyźnie Elbląskiej. Jej właścicielem był m.in. Cesarz Niemiec Wilhelm II, który przebudował cala wieś zatrudniając do tego najlepszych architektów.

Zobaczyć tu można zespół budowli dworskich z barokowym pałacem, dawnym spichlerzem i oranżerią, słynną do dziś wytwórnią majoliki, malowniczo położony klasztor franciszkański z XVIII wieku oraz pieczołowicie odrestaurowany budynek dawnej szkoły zaprojektowany przez słynnego architekta Konrada Steinbrechta.

Obecnie w budynku tym mieści się stylowa restauracja oraz hotel o nazwie „Gościniec pod Srebrnym Dzwonem”, oferujący wyjątkowe połączenie historii i dyskretnego luksusu.