ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2022

Dzień wcześniej, to jest 10 listopada obchodziliśmy w Tolkmicku  Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Obchody rozpoczęły się w Kościele Św. Jakuba Apostoła  o godzinie 15:00 Mszą świętą w intencji Ojczyzny. Odprawił ją ks. Dziekan Józef Grochowski – Proboszcz tolkmickiej Parafii, w asyście ks. Janusza Niksy – Proboszcza z Łęcza i ks. Stanisława Szestowickiego – Proboszcza z Pogrodzia. Uczestniczyła w niej Pani Burmistrz Magdalena Dalman, członkowie Rady Miejskiej, Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku, Dyrekcje i pracownicy placówek kultury w mieście i gminie, oraz Mieszkańcy miasta i gminy. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Stanisław Szestowicki. Na organach grał ks. Piotr Boryczka, który wraz z Chórem parafialnym zapewnił oprawę muzyczną Mszy świętej.
Po Mszy świętej wszyscy udali się pod obelisk Józefa Piłsudskiego, przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Tolkmicku, gdzie złożono wiązanki kwiatów i odśpiewano Hymn Polski.
Ciąg dalszy dzisiejszej Uroczystości  odbył się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. Program „pospinała” Pani Anastazja Słomka, nowa Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Były to występy artystyczne, w duchu patriotycznym. Rozpoczął je Zespół wokalno – instrumentalny z Elbląga, wg scenariusza Pani Magdaleny Janowicz – Hofman.
Drugą część występów artystycznych zapewniły dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku, przyjęty przez  salę z ogromnym aplauzem.
Wszyscy uczestnicy, oraz goście poczęstowani zostali biało – czerwonymi rogalikami. Do wyboru było gorące kakao i kawa. Poczęstunek przygotowały Panie z Kół Gospodyń, Świetlic i Ośrodka Kultury.
Było to bardzo miłe popołudnie, którego organizatorami byli: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tolkmicku, Parafia św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Biblioteka Publiczna w Tolkmicku, oraz Świetlice Wiejskie i Koła Gospodyń Wiejskich.
Dziękujemy Organizatorom za przygotowanie dzisiejszej Uroczystości, oraz obecnym za uczestnictwo w tym wspólnym świętowaniu..