OŁTARZ MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ
Z DZIECIĄTKIEM JEZUS
ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH

Dzięki staraniom ks. Proboszcza Józefa Grochowskiego i pomocy finansowej wielu Parafian, również ofiar anonimowych, nasz ołtarz boczny MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ Z DZIECIĄTKIEM JEZUS, na początku listopada wrócił po gruntownej renowacji z Pracowni konserwatorskiej. Możemy go podziwiać w prawej nawie kościoła. Szczegółowa  dokumentacja jest w posiadaniu Księdza Proboszcza.
Dzisiaj dziękujemy ks. Proboszczowi, oraz wszystkim ofiarodawcom, którzy wspomogli to dzieło, za to, że my i następne pokolenia Tolkmiczan będą mogli podziwiać to miejsce w naszym pięknym Kościele. Dziękujemy wszystkim Pracownikom Pracowni konserwatorskiej, która te prace wykonała.
Jak większość z nas jest zorientowana, do konserwacji poszedł Ołtarz główny Kościoła. O kosztach i terminach Ksiądz Proboszcz informował. Część środków pozyskamy z pisanych wniosków. Nie zabezpieczą one jednak całkowitego kosztu odrestaurowania tego ołtarza, potrzebna będzie też nasza pomoc, o której Ksiądz Proboszcz mało mówi…
Dzisiaj skupmy się na ołtarzu bocznym. Przedstawiamy do wiadomości zakres wykonanych prac. Ołtarz w całej krasie można oglądać w kościele, do którego wszystkich zapraszamy. Jako ciekawostkę, podajemy, że Matka Boża otrzymała nowy Różaniec, ofiarowany przez Panią Katarzynę Kucewicz – Nowalińską, przywieziony z pielgrzymki do Watykanu. Oczywiście poświęcony. Dziękujemy za ten piękny gest.
Załączone zdjęcia przedstawiają  ołtarz przed i po renowacji.


ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH: OŁTARZ MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ Z DZIECIĄTKIEM JEZUS — OŁTARZ BOCZNY


Planowane prace konserwatorskie pozwolą na zatrzymanie procesu destrukcji, usuną przyczyny zniszczeń oraz przywrócą obiektowi dobry stan techniczny oraz estetyczny.
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Profilaktyczna dezynfekcja (impregnacja i sezonowanie w oparach preparatu Per-Xi110)
Pobranie próbek warstwy malarskiej do badań laboratoryjnych
Usunięcie zardzewiałych elementów metalowych (gwoździe, kotwy)
Wstępne oczyszczanie z zabrudzeń powierzchniowych (delikatne pędzle, miękkie szmatki)
Oczyszczanie właściwe usuwanie warstwy werniksu oraz wtórnych warstw przemalowań, uzupełnień drewnianego podłoża i ubytków gruntu (proponowane środki: Vulpex, dowanol, cytrynian amonu)
Oczyszczanie partii złoconych (polerowanie, cytrynian amonu, aceton)
Wzmacnianie osłabionych i zniszczonych przez drewnojady elementów drewnianego podłoża ( miejscowa impregnacja roztworem Paraloidu B-72)
Podklejanie łuszczących się fragmentów warstwy malarskiej (roztwory Primal AC 33 i Plextol B)
Impregnacja i konsolidacja oryginalnej polichromii (proponowany środek: Paraloid B 82 w alkoholu etylowym o odpowiednio dobranych stężeniach)
Uzupełnianie ubytków drewna (mniejsze ubytki — preparat Araldite SV/HV 36, większe ubytki — fleki drewniane)
Uzupełnianie ubytków gruntu (kit emulsyjny na bazie Klucelu G, kredy bolońskiej i terpentyny weneckiej)
Retusz polichromii (farby ketonowe i olejno-żywiczne firmy Maimeri)
Retusz złoceń — złoto płatkowe na wytrawie olejnej
Werniksowanie (werniks damarowy)
Wykonanie dokumentacji powykonawczej opisowej, fotograficznej i rysunkowej