II SPOTKANIE PRAWNIKA Z CZŁONKINIAMI
KOŁA ROBÓTEK RĘCZNYCH
06.12.2022

W Święto św. Mikołaja tj. 06 grudnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Koła Robótek Ręcznych Matusi Małgorzaty przy Parafii w Tolkmicku z Panem Konradem Olczakiem – Radcą Prawnym w Kancelarii w Warszawie. Było ono skierowane do osób starszych, które najbardziej są narażone na różne oszustwa. Tym razem dowiedzieliśmy się o oszustwach konsumenta, prawach konsumenta i pomocy pokrzywdzonym.

Pan Radca upominał nas, żeby przy zawieraniu umów, najpierw dokładnie je przeczytać, nie dawać niepotrzebnie dokumentów, w tym dowodu osobistego i numeru PESEL. Należy też poprosić osobę, z którą zawieramy umowę o imię i nazwisko, oraz NIP. Szczególnie uczulił nas na umowy, zawierane telefonicznie i radził, żeby raczej takich nie zawierać.

Konsument na swoje prawa do zwrotu towaru z wadą, lub nie spełniającego warunków umowy. To samo dotyczy kredytów konsumenckich.

Pan Radca rozdał nam ulotki, mówiące, co należy zrobić, jeśli staliśmy się ofiarą przestępstwa. Taką sprawę należy zgłosić do Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pod n-rem 48 222 309 900, lub info@numersos.pl

Było to bardzo ciekawe szkolenie, które zostało dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Projekt skierowany jest do każdej osoby dorosłej, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, zamieszkujących małe miejscowości oraz wsie, którzy w sposób szczególny narażeni są na działania przestępcze. Osoby z takich miejsc, często nie mogą liczyć na poradę prawną, oraz rzetelną wiedzę jak przeciwdziałać przyczynom przestępczości. Projekt ma na celu dotarcie do takich osób.

Koordynatorem tych spotkań jest Pani Magdalena Zientara, przez którą można dotrzeć do odpowiedniej osoby, z prośbą o pomoc. Telefon do Pan Magdy – 502 902 645
Dziękujemy Panu Konradowi Olczakowi i Pani Magdzie, oraz ks. Proboszczowi Józefowi Grochowskiemu za zorganizowanie tak ciekawego spotkania. Czekamy na kolejne.