ŚRODA POPIELCOWA 22.02.2023

Dzisiaj Środa Popielcowa. W Kościele katolickim to dzień, który rozpoczyna okres Wielkiego Postu, trwający 40 dni. Tego dnia obowiązuje post ścisły.  Można spożywać tylko jeden posiłek syty w ciągu dnia, oraz dwa lekkie. Nie wolno spożywać mięsa.
W Kościele odbywają się Msze święte, z błogosławieństwem popiołu i pokutnym posypaniem głów, który powinien pochodzić ze spalonych palm z poprzedniego roku.
Tego dnia wierni powinni uczestniczyć w Mszy świętej.  W naszym kościele odprawione są dzisiaj Msze święte o godzinie 07:00, 09:00,16:30 – dla dzieci i młodzieży, oraz o 18:00.
Jak już wspomniano, Środa Popielcowa rozpoczyna Wielki Post. Pamiętajmy o nabożeństwach Drogi Krzyżowej w piątki i Gorzkich Żalach w niedziele.
Do tego wpisu dołączono zdjęcia z Mszy świętej o godzinie 09:00, która celebrował ks. Dionizy Mróz. Na organach grał ks. Piotr Boryczka.
Zapraszamy Parafian jeszcze dzisiaj na kolejne Msze święte.