ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA PARAFIAN I GOŚCI

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy wszystkim naszym parafianom oraz ich gościom gorące i szczere życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością i naszym życiem.
Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych.
Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami. Pamiętajmy o tym, dzieląc się poświęconym pokarmem.
Spokojnych pełnych zadumy Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, z kapłańskim błogosławieństwem życzą Wam
                 
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
i Współbracia
 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 2023