NABOŻEŃSTWA MAJOWE PRZY KRZYŻACH
I KAPLICZKACH PRZYDROŻNYCH
MAJ 2023

poniedziałki i środy godz. 19:15
 
01.05.2023 – krzyż misyjny przy kościele
 
03.05.2023 – ul. Elbląska koło Wodociągów
 
08.05.2023 – ul. Przybytowska 
 
10.05.2023 – ul. Królewiecka koło Państwa Szczygieł
 
15.05.2023 – za pensjonatem, droga polna po prawej stronie
 
17.05.2023 – krzyż przy wiacie u P. Kaczorowskich 
 
22.05.2023 – ul. Elbląska na posesji P. Wilczyńskich
 
24.05.2023 – Janówek
 
29.05.2023 – kaplica na cmentarzu
 
31.05.2023 – za pensjonatem, przy drodze na Nowy Wiek i Święty Kamień.

Uwaga: Zdjęcia będą dodane przy informacji z wszystkich Nabożeństw majowych.