NABOŻEŃSTWA MAJOWE PRZY KRZYŻACH
I KAPLICZKACH PRZYDROŻNYCH
2023

To piękny zwyczaj w naszej Parafii. W majowe poniedziałki i środy o godzinie 19:15 spotykaliśmy się przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.
Wszystkim nabożeństwom przewodniczył ks. Proboszcz Józef Grochowski. Śpiewaliśmy pieśni Maryjne, potem – Litania Loretańska, Apel Jasnogórski i błogosławieństwo. Tych spotkań było 10. Przychodziło na nie nawet ponad 30 osób, nieraz z drugiej strony miasta. Kilka osób było przy wszystkich kapliczkach, a było ich 10. Wspaniała majowa pielgrzymka!
Rozpoczynaliśmy nasze modlitwy 1 maja przy krzyżu misyjnym przy kościele, a zakończyliśmy ostatniego maja przy krzyżu i kapliczce na posesji Państwa Kozioł.
Na zakończenie, osoby chętne, mogły skorzystać z ogniska, przygotowanego przez Gospodarzy.
Bóg zapłać wszystkim, którzy skorzystali z tej formy modlitwy do Najświętszej Maryi Panny. Dziękujemy ks. Proboszczowi za obecność przy każdej kapliczce. Bóg zapłać wszystkim, którzy dbają o ich wygląd i miejsca , na których one stoją.
Do zobaczenia za rok.
NABOŻEŃSTWA
PRZY KRZYŻACH I KAPLICZKACH PRZYDROŻNYCH
 W MAJU 2023 ROKU
 
01.05.2023 – krzyż misyjny przy kościele
03.05.2023 – ul. Elbląska koło Wodociągów 
08.05.2023 – ul. Przybytowska  
10.05.2023 – ul. Królewiecka koło Państwa Szczygieł 
15.05.2023 – za pensjonatem, droga polna po prawej stronie 
17.05.2023 – krzyż przy wiacie u P. Kaczorowskich 
22.05.2023 – ul. Elbląska na posesji P. Wilczyńskich
24.05.2023 – Janówek 
29.05.2023 – kaplica na cmentarzu
31.05.2023 – za pensjonatem, przy drodze na Nowy Wiek