ROZPOCZĘCIE
NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
I KATECHETYCZNEGO
03.09.2023

Dzisiaj o godz. 11:00 ks. Andrzej Dołęgowski odprawił Mszę świętą na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Niestety, było minimum uczestników, do których ta Msza św. była skierowana. Widać było to po pustych ławkach i obecności dzieci przy Księdzu w czasie kazania…

Mimo tego, wszystkim obecnym i nieobecnym, oraz wychowawcom, nauczycielom i rodzicom życzymy, by ten rok był pełen sukcesów w nauce, radości z każdego, kolejnego dnia, oraz tak potrzebnego zdrowia. Niech Matka Boża Wspomożycielka Wiernych wyprasza wszystkim potrzebne łaski w życiu.

Szczęść Boże.

Dzisiaj  o  godzinie 11:00 ksiądz Piotr odprawił również Mszę świętą dziękczynną, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Jolanty i Bogusława w 35 rocznicę, oraz Patrycji i Piotra w 07 rocznicę zawarcia Sakramentu małżeństwa.

Ci Państwo w każdą niedzielę i święto, są obecni na Mszy świętej. To bardzo dobry przykład dla najmłodszego potomka rodu, który dzisiaj pozostał w domu, ale często widać Go w naszym kościele razem z Rodzicami. Z pewnością w przyszłości przyjdzie na Mszę świętą, rozpoczynającą nowy rok szkolny.

Życzymy Państwu samych szczęśliwych lat, w zdrowiu i szczęściu i z Bożym błogosławieństwem. Niech w tej atmosferze rośnie i rozwija się najmłodsze Szczęście całej Waszej Rodziny.

Szczęść Wam Boże.