KONSERWACJA
OŁTARZA GŁÓWNEGO
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
W TOLKMICKU.

Prace konserwatorskie były prowadzone przez Pana Witolda Kondratowicza z Torunia, zgodnie z przedłożonym programem, w okresie od 24.04.2023r. do 30.10.2023r. Czynności konserwatorskie poprzedzono badaniami laboratoryjnymi w celu zbadania pierwotnej techniki i technologii wykonania obiektu.

Elementy ruchome ołtarza zdemontowano i przewieziono do pracowni konserwatorskiej w Toruniu po uprzednim wykonaniu dokumentacji fotograficznej stanu przed konserwacją. Elementy ołtarza poddano dezynfekcji i dezynsekcji. Zarówno architekturę ołtarza w kościele, jak i części zdemontowane oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych i przemalowań., odsłaniając pierwotną warstwę malarską i pozłotniczą. Przeprowadzono miejscową konsolidację odspajających się fragmentów warstw pierwotnych, uzupełniono ubytki w podłożu drewnianym i ubytki zapraw kredowo-klejowych. Elementy drewniane, zdegradowane zaimpregnowano. Wzmocniono konstrukcję. Oryginalną warstwę pozłotniczą i malarską jeszcze raz oczyszczono. Złocenia wykonane w technice na mikstion ze względu na bardzo zły stan zachowania zrekonstruowano, zaś złocenia wykonane, ze względu na dość dobry stan zachowania w technice na pulment uzupełniono złotem płatkowym. Partie polichromowane, w tym przedstawienia malarskie wyretuszowano scalająco i zabezpieczono werniksem. Ołtarz zmontowano i pokryto (partie drewniane, niepolichromowane) bejcą ochronną.

Prace można było zrealizować dzięki ofiarności Parafian, oraz dotacji z Lasów Państwowych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie i Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Pomocnicze prace w tym dziele wykonywał społecznie Pan Ryszard Szynkowski.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.