KONKURS REGIONALNY
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
PALMĘ WIELKANOCNĄ 2024

Parafia Świętego Jakuba Apostoła w Tolkmicku zaprasza parafian, mieszkańców, instytucje, stowarzyszenia, szkoły, świetlice, rodziny, osoby indywidualne i wszystkich chętnych z terenu miasta i Gminy Tolkmicko, Elbląga i Powiatu Elbląskiego, oraz spoza powiatu, na XV EDYCJĘ KONKURSU REGIONALNEGO „ NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2024”

I Konkurs został ogłoszony w 2008 roku. Był on skierowany do szkół, przedszkola, oraz mieszkańców z terenu miasta. Tak było i w kolejnych latach. Ponieważ zainteresowanie konkursem rosło, w 2012 r. rozszerzyliśmy go na teren miasta i gminy. Cieszył się dużym zainteresowaniem. Wpłynęły również palmy spoza naszego terenu, które przyjęliśmy. Włączyły się też stowarzyszenia, świetlice wiejskie i inne grupy. W roku 2016 Konkurs został ogłoszony jako Regionalny. Do współpracy, obok Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku włączyło się Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. W 2017 roku do współorganizacji i Patronatu włączyło się Starostwo Powiatowe w Elblągu. W 2019 roku pozyskaliśmy nowego współorganizatora i sponsora – Caritas Diecezji Elbląskiej. W 2020 roku ogłosiliśmy 13 konkurs Regionalny. Wszystkie formalności zostały dokonane, pisma i zaproszenia zostały wysłane do instytucji i osób zainteresowanych. Niestety, konkurs został zawieszony z powodu epidemii koronawirusa. Z tego samego powodu nie można było organizować Konkursu w 2021 i 2022 roku. W 2023 roku na konkurs wpłynęły 32 prace, przy tworzeniu których pracowało ponad 400 osób. Na ten rok pozyskaliśmy kolejnego Współorganizatora – Stowarzyszenie Kulturalne „Viva Art.” w Elblągu, które niestety, zakończyło działalność. W bieżącym roku mamy nowych sponsorów – rozmowy są jeszcze w toku.

Również w 2024 roku Patronat Konkursu sprawuje Pan Maciej Romanowski – Starosta Elbląski. Wzorem ubiegłych lat, najpiękniejsza palma otrzyma nagrodę Starosty Elbląskiego. W naszym konkursie wszyscy otrzymują nagrody i dyplomy. Szczegóły podajemy w Regulaminie Konkursu.

Zachęcamy do licznego udziału w tym wydarzeniu. Każdy ma szansę, bez ograniczeń miejsc zamieszkania. W ubiegłym roku mieliśmy palmę z Warszawy… Liczymy na takie niespodzianki i w tym roku.
Do zobaczenia!

REGULAMIN KONKURSU REGIONALNEGO
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2024”

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku,
Starostwo Powiatowe w Elblągu,
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko,
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu,
Caritas Diecezji Elbląskiej,
Oratorium im. Św. Jana Bosko w Tolkmicku ogłaszają
15 edycję Konkursu Regionalnego
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2024”. Patronat honorowy – Starostwo Powiatowe w Elblągu,
Patronat medialny – Gość Niedzielny, Dziennik Elbląski.

Cele konkursu:

– Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców powiatu elbląskiego, oraz chętnych spoza tego terenu.
– Prezentacje umiejętności artystycznych wykonawców.
– Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy artystycznej.

Warunki konkursu:

1.Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo – bez ograniczeń wiekowych.

2. Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu palmy, przysługuje tylko jedna nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować 1 przedstawiciela grupy.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko palmy wykonane z naturalnych surowców takich jak pędy wierzby, bibuła, suszone kwiaty, bukszpan itp.

4. Forma i technika wykonania prac dowolna.

5. Minimalna wysokość palmy – 120 cm.

6. Warunkiem konkursu jest też prezentacja palmy przez jej właściciela/ właścicieli w pozycji pionowej, w procesji wokół kościoła w Niedzielę Palmową 24.03.br. o godz. 10:50 i udział w Mszy Św. o godz. 11:00.

7. Każda praca powinna być podpisana, z podaniem następujących danych: nazwa szkoły – klasy, instytucji, imię i nazwisko wykonawcy lub przedstawiciela – reprezentanta grupy, rodziny, ilość i wiek osób biorących udział w wykonaniu palmy, dane kontaktowe /telefon/.

8. Prace należy dostarczyć do Kościoła w Tolkmicku do dnia 14.03.2024 r.

Ocena i nagrody:

Jury, powołane przez organizatorów przy ocenie będzie brało pod uwagę:
– zgodność wykonania z regulaminem konkursu,
– ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość,
– technikę wykonania,
– dobór materiałów,

Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową 24.03.2024 r., po Mszy św. o godz. 11:00.

– Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu pamiątkowe dyplomy i upominki.

– Wyniki, oraz zdjęcia zostaną udostępnione w Gościu Niedzielnym, Dzienniku Elbląskim, Informatorze parafialnym, na stronie parafialnej https://salezjanie-tolkmicko.pl, oraz innych dostępnych mediach.

Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą na upublicznienie tych informacji i zdjęć.

Ustalenia końcowe:

– Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
– Palmy, które nie zostaną odebrane do dnia 27 kwietnia 2024 r., zostaną zagospodarowane przez organizatorów.
– W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ na organizację i przebieg konkursu, decydują organizatorzy.

                                                   Organizatorzy

Tolkmicko. 15.01.2024 r.

Pliki do pobrania:

d Regulamin Konkursu
d Zaproszenie