PODZIĘKOWANIE
KSIĘDZU REKOLEKCJONIŚCIE
06.03.2024.

Dzisiaj  w naszej parafii kończą się  Rekolekcje Wielkopostne, które w dniach 03 – 06 marca br.  prowadził ks. Piotr Kępa, pracujący u nas w latach 2009 – 2010. Czternaście lat temu przeżyliśmy Jego święcenia kapłańskie.
 
Ksiądz Piotr pracuje obecnie jako Kierownik w Salezjańskim Ośrodku Młodzieżowym „DON BOSCO” w Lutomiersku.  
 
Czcigodny Księże Rekolekcjonisto. Potrafiłeś pięknie, prostym językiem wejść w głąb naszych serc. Dlatego z wielkim zapałem wsłuchiwaliśmy się w to wszystko, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć poprzez Twoje słowa.
 
Księże Piotrze. Rekolekcje wniosły w nasze życie nowe spojrzenie na drugiego człowieka, miłość, rodzinę.  Zachowamy w pamięci wiele słów z Twoich nauk oraz wskazania które, jako katolicy winniśmy stosować w swoim życiu. Mówiłeś nam o miłości do bliźniego, grzechach, jakie tak łatwo popełniamy, o przebaczeniu bliźnim, których zraniliśmy, o miłosierdziu Bożym, jakim na co dzień jesteśmy obdarzani. Wszyscy z zainteresowaniem  słuchaliśmy Twoich słów. Z Twoich nauk skorzystali najmłodsi Tolkmiczanie, dzieci starsze, młodzież i dorośli, również Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej.
 
Czcigodny Księże Rekolekcjonisto.
Ponieważ kończą się  dzisiaj Rekolekcje w naszej wspólnocie parafialnej, dziękujemy Ci z całego serca za wygłoszone do nas Słowo Boże, za dary Ducha Świętego, które poprzez Twoje nauki rekolekcyjne stały się naszym udziałem i pozwoliły każdemu z nas zastanowić się nad swoim życiem. 
 
Zawierzamy w modlitwie Twoją kapłańską posługę. Życzymy, aby Pan Bóg udzielał Ci wszelkich łask,  a Matka Boża Wspomożycielka Wiernych niech otacza Cię nieustanną opieką.
 
Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże na każdy dzień Twej kapłańskiej drogi.
 
Z wdzięcznością
Ks. Proboszcz Józef Grochowski i Współbracia,
oraz tolkmiccy Parafianie
 
Na zakończenie tych Rekolekcji dziękujemy wszystkim, którzy w nich uczestniczyli. Dziękujemy Wam za refleksje w stosunku do swojej osoby, po wysłuchaniu słów  Księdza Rekolekcjonisty. W którym miejscu  ja się znajduje, co muszę naprawić ???
Bóg zapłać tym, którzy skorzystali z Sakramentów spowiedzi i komunii świętej.

Dziękujemy Księdzu Piotrowi Boryczce z chórem parafialnym, Panu Markowi Żochowskiemu – organiście za oprawą muzyczną tych modlitewnych spotkań.  Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkolno  – Przedszkolnego w Tolkmicku i Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku dziękujemy za spotkania z ks. Rekolekcjonistą w kościele i w Domu Pomocy Społecznej. 

Bóg zapłać Księżom Spowiednikom, oraz  ks. Proboszczowi, ks. Andrzejowi i wszystkim, którzy służyli pomocą w dniach Rekolekcji. Bóg zapłać wszystkim.