NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
07.04.2024

Święto Miłosierdzia
Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, największego święta w Kościele katolickim, kończy Niedziela Miłosierdzia Bożego zwana powszechnie świętem Miłosierdzia Bożego. Ustanowienia tego święta domagał się Jezus w objawieniach św. Siostry Faustyny, gdy wiele razy mówił, że pragnie, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia: „Pragnę – mówił –  aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat” (Dz. 699). W tym dniu możemy dostąpić nie tylko łaski „zupełnego odpuszczenia win i kar” (jedna z łask chrztu św.), ale także uprosić wiele innych łask i doczesnych dobrodziejstw, jeśli są one zgodne z wolą Bożą.

Warunkiem jest czyste serce, bez przywiązania do grzechu, oraz postawa ufności wobec Boga, czyli pragnienie pełnienia Jego woli, i czynnej miłości bliźniego. Jedynym naczyniem do czerpania łask jest ufność, jak uczył Jezus św. Faustynę, bo miłosierdzie Boże nie ma granic, a radością Boga jest dawać wiele i to bardzo wiele.

Taka jest Miłosierna Miłość, którą lepiej poznajemy i czcimy, gdy obchodzimy to święto. 

Więcej o samym święcie i jego historii w Kościele.

Wykorzystano : https://www.sanktuarium.faustyna.pl/swieto-milosierdzia/

W naszym kościele mamy wizerunek Jezusa Miłosiernego, wierną kopię oryginału. Mamy również  relikwie I stopnia św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Sekretarki Pana Jezusa, oraz Jej spowiednika bł. Michała Sopoćki. Są one umieszczone po bokach obrazu i  tworzą kapliczkę Miłosierdzia Bożego, gdzie można zawsze pomodlić się i zapalić lampkę.
Dzisiaj również zaczęliśmy od tego miejsca, gdzie ks. Proboszcz Józef Grochowski odmówił razem z wiernymi Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Potem relikwie zostały przeniesione na ołtarz główny, przy którym odprawiono Mszę świętą w intencji Parafian. Przed Mszą ucałowaliśmy relikwie św. Siostry Faustyny, a po Mszy świętej – relikwie bł. Księdza Michała Sopoćki. Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz, na organach grał ks. Piotr Boryczka, spowiedzią służył ks. Andrzej Dołęgowski.

Dziękujemy Parafianom za liczną obecność na nabożeństwie i Mszy świętej, oraz posługującym Księżom.

Niech Jezus Chrystus obdarza nas wszystkich swoim miłosierdziem.

Jezu, ufam Tobie.