NABOŻEŃSTWA MAJOWE
PRZY KRZYŻACH
I KAPLICZKACH
PRZYDROŻNYCH
MAJ 2024

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
PRZY KRZYŻACH I KAPLICZKACH PRZYDROŻNYCH
MAJ 2024

poniedziałki i środy godz. 19:15
 
01.05.2024 – krzyż misyjny przy kościele 
 
06.05.2024 – ul. Elbląska koło Wodociągów
 
08.05.2024 – ul. Przybytowska 
 
13.05.2024 – ul. Królewiecka koło Państwa Szczygieł
 
15.05.2024 – za pensjonatem, droga polna po prawej stronie
 
20.05.2024 – krzyż przy wiacie u P. Kaczorowskich 
 
22.05.2024 – ul. Elbląska na posesji P. Wilczyńskich
 
27.05.2024 – Janówek
 
29.05.2024 – za pensjonatem, przy drodze na Nowy Wiek
 
Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.