NABOŻEŃSTWA MAJOWE
PRZY KRZYŻACH
I KAPLICZKACH
PRZYDROŻNYCH – 2024

Zwyczajem w naszej Parafii w majowe poniedziałki i środy o godzinie 19:15 są nabożeństwa przy przydrożnych krzyżach i kapliczkach.  Nabożeństwom przewodniczył ks. Proboszcz Józef Grochowski, oraz ks. Dionizy Mróz.
Śpiewaliśmy pieśni Maryjne, potem – Litania Loretańska, Apel Jasnogórski i błogosławieństwo. Tych spotkań było 9. Przychodziło na nie nawet ponad 30 osób, nieraz z drugiej strony miasta. Kilka osób było przy wszystkich kapliczkach. Wspaniała majowa pielgrzymka!

Rozpoczynaliśmy nasze modlitwy 1 maja przy krzyżu misyjnym przy kościele, a zakończyliśmy 29 maja przy krzyżu i kapliczce na posesji Państwa Kozioł.

Na zakończenie, osoby chętne, mogły skorzystać z ogniska, przygotowanego przez Gospodarzy.
Bóg zapłać wszystkim, którzy skorzystali z tej formy modlitwy do Najświętszej Maryi Panny. 
Dziękujemy ks. Proboszczowi i ks. Dionizemu za obecność przy każdej kapliczce.

Bóg zapłać wszystkim, którzy dbają o ich wygląd i miejsca , na których one stoją.
Do zobaczenia w przyszłym roku..

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
PRZY KRZYŻACH I KAPLICZKACH PRZYDROŻNYCH
MAJ 2024
 
01.05.2024 – krzyż misyjny przy kościele
 
06.05.2024 – ul. Elbląska koło Wodociągów
 
08.05.2024 – ul. Przybytowska 
 
13.05.2024 – ul. Królewiecka koło Państwa Szczygieł
 
15.05.2024 – za pensjonatem, droga polna po prawej stronie
 
20.05.2024 – krzyż przy wiacie u P. Kaczorowskich 
 
22.05.2024 – ul. Elbląska na posesji P. Wilczyńskich
 
27.05.2024 – Janówek
 
29.05.2024 – za pensjonatem, przy drodze na Nowy Wiek